Getuigenis GO! TA Halle

Op 1 september 2017 startte het GO! technisch atheneum Halle met een 1-op-1 laptopproject voor de leerlingen van het eerste jaar. Dit project loopt in samenwerking met partner Signpost België BVBA. De samenwerking ontstond niet toevallig. Reeds geruime tijd was er in de school een interne brainstorm aan de gang over de innovatieve vertaling van de geplande onderwijsmodernisering van 1 september 2018 in de vorm van projecten. Het laptopproject vormde voor het GO! TA Halle een perfecte match met de aankomende vernieuwingen. Het unieke project kreeg de naam ‘GenZ’.

Binnen deze nieuwe manier van lesgeven doorloopt elk kind een individueel leertraject waarbij de eigen laptop een belangrijk middel is om dit traject te doorlopen . “Het is niet zo dat de modernisering de leerlingen het gebruik van een device verplicht, wel een individueel leertraject oplegt. Het is echter onze visie dat dit met een laptop veel effectiever en efficiënter kan.” Een hele ommezwaai in de onderwijspraktijk van de school, maar de keuze werd weloverwogen gemaakt.

“De conservatieve manier van lesgeven werkt niet meer. Er is een grote verscheidenheid in de huidige leerlingenpopulatie: leermoeilijkheden, verschillende nationaliteiten, variërende taal- en kennisniveaus, etc. Hoe kan je traditioneel als leerkracht vooraan in de klas zoveel verschillende individuen op dezelfde manier aansturen? De bedoeling is toch dat alle leerlingen zich ontwikkelen, groeien? Groei betekent echter voor iedereen iets anders, juist daarom is een individueel traject belangrijk. De laptop is een handig hulpmiddel om dit te bewerkstelligen. ICT staat centraal in de visie van de school. Digitalisering is een van de focus- en ontwikkelingspunten. Digitalisering is echter geen doel op zich, maar een middel om ons onderwijs te organiseren”, gaat de directeur verder.HELP, WAT MET DE LEERKRACHTEN?
Heel wat scholen denken ondertussen na over een laptopproject, maar zijn vooral bang of onzeker over de praktische uitwerking ervan. Dergelijke initiatieven vereisen immers van het lerarenkorps een hoge betrokkenheid, flexibiliteit en motivatie. “Op onze school is dat zeer vlot verlopen. We zijn andere scholen gaan bezoeken om inspiratie op te doen. Leerkrachten gingen mee om dit met eigen ogen te zien. We gingen langs bij collega’s die ook projectmatig werken, maar zij gebruikten vaak geen laptop of enig andere device. Daarnaast bezochten we scholen die voor een laptopproject kozen, maar niet projectmatig te werk gingen. Onze leerkrachten zagen een enorme meerwaarde in een combinatie van de verschillende werkwijzen. Daarom besloten we voluit voor ons eigen ambitieuze project te gaan, een combinatie van het beste van twee werelden. Het is evident dat dit impliceert dat het voltallige team mee dit verhaal ondersteunt en uitbouwt.”


SCHOOLREKENINGEN QUASI IDENTIEK, MAAR WEL MET LAPTOP DIT KEER
De ingeslagen weg kent uiteraard consequenties voor de hele school, in het bijzonder voor de leerlingen en leerkrachten. Zo zijn ze verplicht om a.h.v. een afbetalingssysteem een door de partners gestandaardiseerde laptop aan te schaffen. “Het verleden leert ons dat we op het vlak van ICT al te vaak dweilden met de kraan open. Elk schooljaar opnieuw stelden zich dezelfde problemen: er waren onvoldoende computers op de school, het computerpark was hopeloos verouderd en het ontbrak ons aan kapitaal. Op die manier bleef het gebruik van ICT en de meerwaarde ervan beperkt. Met het nieuwe systeem stellen die problemen zich niet meer.”

De schoolrekening wordt omwille van dit project niet meteen opvallend duurder. “De schoolrekening is nagenoeg dezelfde als vorige schooljaren; dit keer krijgt de leerling er wel een laptop bij. Bovendien kozen we ervoor om projectmatig te werken, wat betekent dat we veel cursussen digitaal aanbieden. Hierdoor daalde de boekenkost aanzienlijk. Ook voor de school zijn er uiteraard voordelen. Op langere termijn zal de aankoopkost voor computerinfrastructuur zakken. Bovendien stellen we vast dat onze leerlingen met hun eigen laptop zorgvuldiger omgaan en is er dus sprake van een toename van verantwoordelijkheid en zorg. De nieuwe aanpak toont ook zijn meerwaarde in de dagelijkse lespraktijk. De school investeerde in een ICT-coördinator, die het geheel opvolgt en ondersteunt.”BELANGRIJKE ASPECTEN VOOR DE KEUZE VAN LAPTOPPROJECT
De school was er snel van overtuigd dat een device per leerling een enorme meerwaarde vormt in de nieuwe aanpak. Dat was echter niet de enige drijfveer. “We willen onze afstuderenden niet op de arbeidsmarkt of in hun verdere schoolloopbaan loslaten, zonder dat ze goed met een computer kunnen werken. Kinderen zullen in de toekomst nog meer digitale vaardigheden nodig hebben en moeten toepassen. Dit ook toepassen voor onze beroepsleerlingen is een heuse uitdaging. Zij mogen niet uit de boot vallen. We kozen in dit kader bewust voor laptops omdat de mogelijkheden met een tablet eerder beperkt zijn. Bovendien zijn er veel vakken in BSO en TSO die aan de hand van digitaal materiaal onderwezen worden.”

WAAROM SIGNPOST?
Voor dit project werkt de school samen met Signpost België BVBA. “Het totaalpakket dat Signpost biedt, is voor ons een grote meerwaarde. Ze voorzien niet alleen degelijke hardware, maar ook een gespreide betaling voor de leerlingen en een uitgebreide service. Zo werden de toestellen kant-en-klaar op school geleverd, staan ze in voor herstellingen en kunnen we steeds hun advies inwinnen over praktische en technische issues.”


HOE GEBEURT JULLIE MANIER VAN LESGEVEN?
“We willen onderwijs op maat aanbieden. De verantwoordelijkheid van het leerproces leggen we in de handen van de leerling zelf. De leerling maakt zijn eigen planning en schaalt zichzelf in op het vlak van extra instructie of ondersteuning door de coachende leerkrachten. Onze leerlingen leren beter communiceren in teams en groeien uit tot flexibele werkkrachten. Door projectmatig te werken, maken onze leerlingen kennis met een ruime waaier van interessevelden zonder hen tot een keuze te dwingen. Dat maakt het hen makkelijker om in een latere levensfase weloverwogen de richting te kiezen die bij hen past.”