WeZooz Academy

WeZooz Academy is een online leerplatform met 1.500 professionele lesvideo’s, waarin echte leerkrachten met passie en enthousiasme de leerstof uitleggen. In combinatie met oefeningen en toetsen vormen de lesvideo’s eenvoudig te volgen lestrajecten.

WeZooz inschakelen in het pedagogisch beleid van de school?
 • Variatie tijdens het lesgeven.
 • Thema’s inleiden of afronden.
 • Rustmoment in de klas voor leerling & leerkracht.
 • Bron van inspiratie voor (beginnende) leerkrachten.
 • Aanknopingspunten om discussie op te starten.

Gratis voor
leerkrachten

 • Studeren voor toetsen of examens.
 • De les integraal herhalen en inoefenen.
 • De uitleg opnieuw krijgen.
  • Door iemand anders.
  • Op een andere manier.
 • Leerkracht afwezig?
  • Zelfstandig begeleid studeren.
 • Leerling afwezig?
  • Eerst les online inhalen, nadien live.
 • Nieuwe instroom?
  • Eerst persoonlijk traject online volgen.
 • Volg je klas op in WeZooz Academy.
 • Spacing effect 1
 • Flipping the Classroom principes.
 • Kwalitatievere livemomenten.
 • Leerkracht evolueert naar leercoach.
 • Op basis van voorbereiding kan je differentiëren.1 Het spreiden van leermomenten in de tijd heeft een positief effect op langetermijngeheugen.

 • Je klas en de leerlingen volgen in WeZooz.
 • Doelgericht lestrajecten toewijzen aan één leerling of een groep.
 • Zie meteen wie waar juist over struikelt.
 • Efficiëntere livemomenten.
 • Meer ruimte voor coaching, attitude, 21st century skills,
  vernieuwing…
 • Bekijken en herbekijken op eigen tempo, zoveel je maar wil,
  pauzeren, terugspoelen,…
 • Persoonlijk zorgtraject samenstellen op WeZooz Academy.
 • Individuele opvolging om live op voort te bouwen.
 • Meer ruimte voor persoonlijke coaching & leren leren.
Wat mag je verwachten van de lesvideo’s?


Wat is de prijs en mag je deze doorrekenen?

De Commissie Zorgvuldig Bestuur oordeelde reeds in 2016 dat de kostprijs van WeZooz Academy integraal mag worden doorgerekend aan de leerlingen. De school kan dit dus volledig of gedeeltelijk doen, waardoor de kost voor scholen herleid wordt tot 0. Hun concreet advies:
“Een schoolbestuur kan beslissen het online leerplatform als verplicht leermiddel in het leerproces te integreren, in welk geval de kostprijs aan de leerlingen kan worden aangerekend.” (volledig advies)

WeZooz Academy in combinatie met Academic Software of BYOD
Vakken Prijs (incl. btw, per leerling, per trimester) Totaal
1 vak € 4,95 (Academic Software) + € 2,99 (WeZooz) € 7,94
Alle vakken € 4,95 (Academic Software) + € 4,79 (WeZooz) €9,74


Academic Software klant? Minstens 1 volledige graad.
BYOD-klant? Minstens 1 volledige graad of alle leerlingen binnen BYOD-project.

WeZooz Academy op zich voor minstens alle leerlingen van 1 graad v.d. school
Vakken Prijs (incl. btw, per leerling, per trimester)
1 vak € 2,99
Alle vakken € 5,99


WeZooz Academy op zich vanaf 50 leerlingen
Vakken Prijs (incl. btw, per leerling, per trimester)
1 vak € 4,49
Alle vakken € 8,99


WeZooz Academy ontwikkelt jouw lesmateriaal!

Elke school die toegang koopt voor haar leerlingen kan 10 specifieke lesonderwerpen doorgeven. WeZooz Academy garandeert dat het deze onderwerpen in haar typische lesvideo’s ontwikkelt op voorwaarde dat:

 • de inhoud gestructureerd en degelijk werd uitgewerkt;
 • de video’s passen binnen het pedagogische concept van het platform;
 • deze gekoppeld kunnen worden aan specifieke leerplandoelstellingen;
 • alle auteursrechten overgedragen worden aan WeZooz.